< Tillbaka till startsidan

För samarbetspartners

Informationen för dig som utformar er verksamhets budskap!

header image

Kommunicera er medverkan

Den här informationen är tänkt till dig som utformar er verksamhets budskap. För att utforma ert budskap vill vi gärna berätta lite om vår produkt, dess målgrupp och de riktlinjer ni som medverkande verksamhet, och vi som ansvarig utgivare och förlag måste tänka på.

 

Tillsammans har vi ett stort ansvar att se till att budskapen tilltalar den målgrupp som vi anser är den viktigaste av alla, nämligen barnen som ska jobba med materialet i skolan.

 

I Sverige gäller extra hårda regler för marknadsföring mot denna grupp då de ännu inte utvecklat ett kritiskt tänkande och därför inte kan värja sig eller ta ställning till kommersiella budskap på samma sätt som vuxna. Därför tillåter vi inte produktreklam eller budskap som tilltalar barnens direkta eller indirekta köpkraft.

 

Vi hoppas och tror att du som valt att medverka till utgivning av Natur och Miljöboken har gjort det därför att du precis som vi tycker att det är viktigt att skolbarnen får en bra utbildning inom området natur och miljö. Vi tror att alla vinner på att vi kommunicerar just detta, dvs ett budskap som säger något om din verksamhets engagemang för miljön.

Tips och riktlinjer

För att kommunicera på rätt sätt så har vi samlat informationen i ett dokument som du kan ladda ner:

 

Tips och riktlinjer

 

Omslagssida 4

 

Omslagssida 2

 

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Copyright © 2020 Kunskapsförlaget

Design by Sweetcreatives