PÅ VÄG MOT EN RENARE MILJÖ

Vi tycker att det är viktigt att alla bidrar till en mer hållbar miljö. Vi deltar i Natur- och miljöboken för att vi tycker att det behövs mer utbildning och information om hållbarhet och miljöfrågor. Det är också viktigt att allt bra arbete som görs i Sverige och världen visas upp. Det finns många positiva initiativ som gör att vi går mot en mer hållbar värld.

David Widlund, Värmland kollektivtrafik

Mer än en tredjedel av landets vuxna befolkning väljer kollektiva transporter. Att åka kollektivt är givetvis billigare än bilåkande – inköp, underhåll och försäkring av en bil kostar ju en slant. Dessutom är
det tryggt och enkelt. Linjetrafiken minskar olycksrisken, och det är bekvämt att glida förbi bussfilen och slippa köer och att kryssa runt på jakt efter en parkeringsplats, om man nu lyckas hitta någon. Och till
syvende och sist är det grönare att ta sig fram i samlad trupp.

Läs hela intervjun med Värmland kollektivtrafik